Sizə 750 nəfərdən çox  ixtisaslı müəllim heyəti: 115 nəfərdən çox elmlər doktoru, 565 nəfər – elmlər namizədi olan Ukraynada ən qədim Ali Təhsil Müəssisələrindən birini (1805) təqdim edirik. Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası, Ukrayna İctimai Akademiyalarının 15 nəfər müxbir üzvü, 33 nəfər əməkdar elm və texnologiya işçiləri, səhiyyə işçiləri, Ukrayna ixtiraçıları,  hörmətli pedaqoq, əczaçılıq elmi sahəsində dövlət mükafatına layiq görülmüş 2 qalibi var.

Hal-hazırda Milli Əczaçılıq Universitetində 17500 nəfərdən çox tələbə təhsil alır. Onlardan 1100 nəfərə yaxın tələbə 20 yüksək beynəlxalq vəzifəsi təsdiq olunmuş xarici ölkədəndir. Universiteti bitirdikdən sonra  məzunlar magistr təcrübə, magistr, doktorantura vasitəsilə universitetdə tədrisi davam etdirə bilərlər.

 

Fakültələr Bakalavr
  əyani qiyabi
Biotexnologiya 2250 $ ——
Əczaçılıq 2500 $ 2400 $
Əczaçılıq preparatlarının texnologiyası 2500 $ 2400 $
Parfümeriya ve kosmetoloji vasitələrin texnologiyası 2500 $ 2400 $
Klinik əczaçılıq 2500 $ 2400 $
Laboratoriya diaqnostikası 2050 $ ——
Müəssisənin iqtisadiyyatı 1500 $ ——
Marketinq 1500 $ ——

 

Hazırlıq – 1450 $

Yataqxana – 400 $ (illik)