Xarkov Aviasiya  Institutu 1930- cu ildə yaradılmışdır. Hal-hazırda institutda 7000- dən artıq tələbə, 160 aspirant təhsil alir. Çalışan 2000- dən çox əməkdaşdan 700 nəfəri müəllim heyətidir ki, onlardan 95-i professor, elmlər doktoru, 400- dən artığı isə dosent və elmlər namizədidir. Institut şəhərin ayrıca 25 hektarlıq ərazisində yerləşir. İnstitutun ərazisində 8 təhsil binası, 2 elmi-tədqiqat institutu, elmi laboratoriya, 920000 ədədlik kitab fondu olan kitabxana, tələbə şəhərciyi, idman kompleksi, tibb məntəqəsi, yeməkxana yerləşmişdir. İnstitutda 50-dən çox soydaşımız təhsil alır.

Fakültələr Hazırlıq            Bakalavr
    əyani qiyabi
Aeronaviqasiya 1500 $ 2250 $ 1000 $
Uçan aparatların mühərrikləri və

energetik tənzimlənməsi

1500 $ 2250 $ 1000 $
Hava gəmilərinə xidmət 1500 $ 2250 $ 1000 $
Maşınqayırma 1500 $ 2250 $ 1000 $
Kompüter elmləri 1500 $ 2250 $ 1000 $
Radiotexnika 1500 $ 2250 $ 1000 $
Kompüter mühəndisliyi 1500 $ 2250 $ 1000 $
Maliyyə, kredit 1500 $ 2250 $ 1000 $
Audit 1500 $ 2250 $ 1000 $
Marketinq 1500 $ 2250 $ 1000 $
Beynəlxalq iqtisadiyyat 1500 $ 2250 $ 1000 $

 

Tələbə  şəhərciyində yaşama: 650 $ (illik)