1. V.N. Karazin adına Xarkov Milli Universiteti
2. Xarkov Aviasiya Institutu (XAİ)
3. Odessa Milli Politexnik Universiteti
4. Odessa Milli Dənizçilik Universiteti
5. Odessa Milli Tibb Universiteti
6. Odessa Milli Ekologiya Universiteti
7. İ.İ.Meçnikov adına Odessa Milli Universiteti
8. A.S.Popov adına Odessa Rabitə Akademiyası
9. Ternopol Milli İqtisadiyyat Universiteti
10. Milli Texniki Universitet (Xarkov Dövlət Politexnik Universiteti -НТУ ХПИ)
11. A.N.Beketov adına Xarkov Milli Şəhər Təsərrüfatı Universiteti
12. Sumı Milli Universiteti
13. Ukrayna Milli Mülki Müdafiə Universiteti
14. Xarkov Dövlət Dəmiryolu Nəqliyyatı Akademiyası
15. Xarkov Milli Əczaçılıq Universiteti
16. Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universiteti
17. A.A.Boqomolets adına Ukrayna Milli Tibb Universiteti
18. Sumı Milli Aqrar Universiteti
19. İvano-Frankovsk Milli Texniki Neft və Qaz Universiteti
20. Xarkov Bədən Tərbiyəsi Akademiyası
21. Xarkov Ticarət və Yeyinti Universiteti
22. Q.Skovoroda adına Xarkov Milli Pedaqoji Universiteti
23. Milli Su Təsərrüfatı və Təbii Resurslardan İstifadə Universiteti (Rovno şəhəri)
24. Xarkov Milli Daxili İşlər Universiteti