ternopolbig


Əsası 1966-cı ildə Kiyev Xalq Təsərrüfatı Institutunun maliyyə-iqtisad fakültəsi kimi qoyulan və 1971-ci ildən etibarən Maliyyə-Iqtisad Institutu kimi fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsi – Ukrayna prezidentinin 29 sentyabr  2006-cı il tarixli qərarına əsasən Ternopol Milli  İqtisadiyyat Universiteti kimi fəaliyyətini davam etdirməkdədir.

 

Fakültələr Hazırlıq   Bakalavr
    əyani
Hüquq 1150 $ 2000 $
Beynəlxalq ticarət 1150 $ 2000 $
Beynəlxalq iqtisadi hüquq 1150 $ 2000 $
Otel biznesinin menecmenti 1150 $ 2000 $
Audit 1150 $ 2000 $
Maliyyə 1150 $ 2000 $
Logistika 1150 $ 2000 $
Menecment 1150 $ 2000 $
Bank işi, marketinq 1150 $ 2000 $
Beynəlxalq kredit-investisiya fəaliyyəti 1150 $ 2000 $
Kompüter elmləri 1150 $ 2000 $
Turizm 1150 $ 2000 $
Maliyyə-iqtisadiyyat idarəçiliyi təhlükəsizliyi 1150 $ 2000 $

 

Yataqxana xərci – 500 $ (illik)