1. Moskva Dövlət İdarəetmə Universiteti

2. Moskva Dövlət Neft-Qaz Universiteti

3. Şeçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitet

4. Q.B Plexanov adına Rusiya İqtisadiyyat Universiteti

5. N.E Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universitet

6. Moskva Şəhər Pedogoji Universiteti

7. Rusiya Dövlət Humanitar Universiteti

8. Rusiya Dövlət Xalqlar Dostluğu Universiteti

9. Moskva Dövlət Açıq Universiteti

10. Moskva Dövlət Tikinti Universiteti

11. Rusiya Dövlət Sosial Universiteti

12. Moskva Dövlət Texnologiya və Dizayn Universiteti

13. Kazan Dövlət Tibb Universiteti

14. Kazan Dövlət Texnoloji Universitet

15. Kazan Sosial və Humanitar Elmlər İnistutu

16. Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti

17. Dağıstan Dövlət Universiteti

18. Dağıstan Dövlət Pedogoji Universiteti

19. Dağıstan Dövlət Xalq Təsərrufat İnistutu

20. M.M. Cambulatov adına Dağıstan Dövlət Aqrar Universiteti

21. Dağıstan Təhsil və Mədəniyyət Akademiyası (Dərbənd şəhəri)

22. Dağıstan Təhsil Kolleci (Dərbənd şəhəri)