millipolitexbig


Odessa Milli Politexnik Universiteti Ukraynanın ən qədim ali təhsil ocaqlarından biridir. 1918-ci ildə yaradılan universitetin məzunları dünyanın bir sıra ölkələrində elmi texniki tərəqqiyə öz töhfəsini vermişdir. 2001-ci ildən etibarən bu tədris müəssisəsi Odessa Milli Politexnik Universiteti adını almışdır. 1964-cü ildən xarici vətandaşları qəbul edən universitet  bu günə qədər  dünyanın 30 ölkəsindən 15000 nəfərdən artıq xarici mütəxəssis yetişdirmişdir. Bu ali təhsil ocağında bu günədək 85 azərbaycan vətəndaşı təhsil almışdır və hal-hazırda həmvətənlərimiz tədris işlərini   uğurla davam etdirməkdədir.

 

Fakültələr Hazırlıq            Bakalavr Magistr
    əyani qiyabi əyani qiyabi
Qaldırıcı, tikinti, yol maşınları və qurğuları  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Avtomobil və avtomobil təsərrüfatı  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Maşınqayırma texnologiyası  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Qara və əlvan metalların tökmə üsulu ilə istehsalı  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Kompüter elmləri  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Elektrik maşınları və aparatları  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Radiotexnika  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Audit  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Marketinq  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Energetik menecment  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $
Avtomatlaşdırılmış sistemlərin proqram təminatı  1500 $ 1700 $ 1500 $ 2000 $ 1800 $

 

 

Yataqxana – 400 $ (illik)