denizcilikbig


Odessa Milli Dənizçilik Universiteti – özündə dünya dənizçilik məktəbinin ənənələrini və Milli Ali Dənizçilik Məktəbinin yüksək nailiyyətlərini birləşdirən müasir tədris ocağıdır. Universitetin əsası 1930-cu ildə Odessa Su Nəqliyyati Mühəndisliyi Institutu kimi qoyulmuşdur. 1945-ci ildən Odessa Dəniz  Donanması  Mühəndisliyi  Institutu, 2002-ci ildən isə Odessa Milli Dəniz Universiteti adını almışdır.

 

Fakültələr Hazırlıq        Bakalavr                                        

Magistr

    əyani qiyabi əyani qiyabi
Gəmiqayırma 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $
Dəniz və çay nəqliyyatı 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $
Yükdaşımanın təşkili və idarə edilməsi 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $
Kompüter elmləri 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $
Menecment 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $
Müəssisənin iqtisadiyyatı 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $
Hidrotexniki tikinti 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $
Maşınqayırma 1165 $ 2020 $ 1215 $ 2500 $ 2330 $

 

 Yataqxana – 400 $ (illik)