suteserrufbig


 

             Bakalavr Magistr
Fakültələr  əyani qiyabi əyani
Su təsərrüfatı 1500 $ 800 $ 2200 $
Hidroenergetika və hidrotexniki tikinti 1500 $ 800 $ 2200 $
Yer quruluşu və hidroformatika 1500 $ 800 $ 2200 $
Tikinti və arxitektura 1500 $ 800 $ 2200 $
Ekologiya və təbii resurslardan istifadə 1500 $ 800 $ 2200 $
İqtisadiyyat 1500 $ 800 $ 2200 $
Menecment 1500 $ 800 $ 2200 $      
Kompüter elmləri 1500 $ 800 $ 2200 $      

 

Hazırlıq – 1000 $

Yataqxana – 400 $ (illik)