rabitebig


Fakültələr Hazırlıq            Bakalavr
    əyani qiyabi
Rabitənin avtomatik vasitələri 1500 $ 2200 $ 1930 $
Rabitənin proqram təminatı 1500 $ 2200 $ 1930 $
Biznesdə informasiya texnologiyaları və sistemləri 1500 $ 2200 $ 1930 $
Mobil rabitə 1500 $ 2200 $ 1930 $
İstehsalat proseslərinin təhlükəsizliyi 1500 $ 2200 $ 1930 $
Poçt rabitəsi sistemləri 1500 $ 2200 $ 1930 $
Menecment 1500 $ 2200 $ 1930 $
Müəssisənin iqtisadiyyatı 1500 $ 2200 $ 1930 $
Çoxkanallı elektrorabitə 1500 $ 2200 $ 1930 $
Optik ötürücüləri sistemi 1500 $ 2200 $ 1930 $
Radiotexnika 1500 $ 2200 $ 1930 $

Yataqxana xərcləri təhsil haqqına daxildir.