Xarkov Milli Şəhər Təsərrüfatı Universiteti – müasir elm və tədris kompleksidir. Burada bir çox ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Xarkov Milli Şəhər Təsərrüfatı Universitetində 11 fakültə fəaliyyət göstərir: şəhərsalma, iqtisadiyyat, menecment, şəhər ekologiyası mühəndisliyi, şəhərlərin işıqlandırılması və elektrikləşdirilməsi, elektrik nəqliyyatı və s.

Xarkov Milli Şəhər Təsərrüfatı Universitetində 16000 nəfər tələbə təhsil alır ki, onlardan  500 nəfəri xarici vətəndaşdır. Universitetdə 799 nəfər müəllim, 70 nəfər professor və elmlər doktoru,  300 nəfər elmlər namizədi çalışır. Universitet 11 ölkənin: Fransa, Almaniya, ABŞ, Finlandiya, İngiltərə, İsveç, Hollandiya, Azərbaycan və s. ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq edir.

Fakültələr Hazırlıq        Bakalavr                                       

         Magistr

    əyani qiyabi əyani qiyabi
Şəhərsalma (memarlıq) 1300 $ 2560 $ 1300 $ 2900 $ 1300 $
Sənaye və mülki tikinti 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2900 $ 1300 $
Şəhər tikintisi 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2550 $ 1300 $
Menecment (şəhər təsərrüfatı idarələri) 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2300 $ 1300 $
Menecment (yerli idarəetmə organları) 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2300 $ 1300 $
Beynəlxalq turizm 1300 $ 2650 $ 1300 $ 2900 $ 1300 $
Otel və restoran işi 1300 $ 2650 $ 1300 $ 2900 $ 1300 $
Yol nəqliyyatının təşkili 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2300 $ 1300 $
Şəhər təsərrüfatının iqtisadiyyatı 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2300 $ 1300 $
Muhasibat, audit 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2300 $ 1300 $
Ekoloji təhlükəsizlik 1300 $ 2300 $ 1300 $ 2300 $ 1300 $

 

 

 

 

 

 

 

 

Yataqxana: 400 – 450 $ (illik)